Bestyrelsen

Bestyrelsen består efter generalforsamling 2017 af:

Kirsten Gram
Egil Lundquist
Frank Christiansen
Tom Johansen
Torben Okslund
Bent Hedelund
Steen Jensen valgtes til revisor